Moje filozofie

Kdo jsem a proč se zabývám terapií


Jsme voda. Ano, jsme ze 70, 80 % voda a voda si pamatuje. Dnes už vědecky dokázané, že voda si informace pamatuje. A také máme paměť buněk a naše mysl vše co se událo v našem životě, to zaznamenává ... A tak my jsme tady a teď tím kým jsme, ale v nás je i to malé miminko, dítě, dospívající atd ... 

Svoji terapii nazývám emoční, protože pracuje s emocemi a to až na rovině buněk, kde si naše tělo vše sebou nese a pamatuje. S klientem pracujeme s jeho vzorci, bloky, které tam máme ať z našich rodin, prostředí školy, školky, systému, církve atd ... ale i se na příběh pacienta klienta díváme z úhlu pohledu rodových linií, kde si často tu zátěž neseme. Je třeba odstranit vyčitit ty zátěže a vzorce a vrátit se do stavu našeho plného potenciálu, který tam někde v nás každém je. Říká se, že v srdci je místo, kde jsme propojeni se vším, s Jednotou, Vesmírem, Láskou. Není to otázka víry, náboženství, ale je to otázka úhlu pohledu a přijetí svojí zodpovědnosti za to co žiji, co si myslím, co jím, co dělám. V tom je úžasné propojení mojí práce s lékařem funkční medicíny a dalšími kolegy v těchto oblastech funčních přirozených léčeních a regenerací, kdy každý předáme pacientovi to nejlepší a podpoříme ho v jeho Procesu sladění jeho těla a duši ke zdraví a štěstí a návratu do svého plného potenciálu.

Jak často nyní klientům říkám, je čas žít naplno a není čas na kompromisy. Tím myšleno, že už nemůžeme v žádné z oblastí života dělat věci proti sobě, tělo nám dá pak jasně rychle znamení. Takže je třeba vše dát do rovnováhy ať naše duše může přes naše tělo vyzářit ten plný potenciál.

Je to na nás se rozhodnout a Vesmír moje Duše, jedno jak to nazvu mi k tomu pomůže. A věci se začnou dít, to rozhodnutí je klíčem a každý máme pak nějaký svůj proces a x věcí, které je třeba změnit ... 

Vždy mluvím s klientem, že je třeba si Rozpomenout na tu harmonii a v tom těle nastartovat samouzdravovací proces, protože ten kod harmonie a zdraví tam každý v sobě máme, jen je třeba vyčistit tělo, jak na rovině fyzické, tak duševní. 

Spolupracuji s panem doktorem Janem Šulou, kde právě lidé kolem něj tvoříme tým, kde se s klientem pracuje právě z těch všech stran. A jak já ráda říkám, daný "problém", "nemoc" se obklíčí a člověk se tak všemi těmi kroky nastavenými v léčebném programu vrací do rovnováhy a je šťastný, zdravý a v pohodě.

Tato spolupráce mě naplňuje a dává to jasný směr kudy v této oblasti jít. Rezonuje to s mým vnímání terapií a cesty k uzdravení, sladění těla a duše. Je to pro mě smyslem mojí práce ve kterém jsem si jistá a šťastná, že jsem správně :-).

https://www.youtube.com/watch?v=7iy-Zoz8YS8&list=PLXihFlfJ3Y4cuZ7c8ZEiw7q9Be686m_rT&index=2

https://www.ceskaordinace.cz/mudr-jan-sula-ckr-955-9864.html

https://www.vitalia.cz/galerie/jan-sula-neexistuje-nelecitelna-nemoc-jen-nelecitelny-pacient/


Také spolupracuji panem doktorem Janem Vojáčkem, odkaz tady:

https://www.youtube.com/watch?v=MY1OUQ-yRKE

https://www.youtube.com/watch?v=_EGwFsLHzSE


A hodně moudra a vedení dál do terapií pro klienty mi předal můj úžasný kolega a dnes kamarád Ondřej Suchopár, jeho video je zde:

https://www.youtube.com/watch?v=s9kAs4Aey1s


V zásadě se všichni shodujeme na těch klíčových věcech, kdy každý z nás má schopnost se uzdravit, žít šťastný harmonický život a prvním krokem je rozhodnout se a uvěřit tomu a naladit se na to, dále na tom pracovat a dělat ty správné kroky .... 


Během terapie se vracíme do dětství, k našim rodičům, učitelům, do situací, které nás poznamenaly a vytvářely náš život. Jak jsem říkala, důležitý je odkaz našich rodových linií, který je jak s traumaty, tak ale s kvalitami, které jsou v nás také otisknuty a i toto terapie předává a v nás se zakódovává. Během terapie přeprogramovávám klientovi vodu, protože ta si tu dávnou harmonii pamatuje. A také procházíme ztráty, kde se nám stále drží energie a pozornost a je důležité ta traumata pustit a žít naplno ve svém potenciálu, jak se často říká tady a teď. Klient dostává sebou "domácí úkoly" pracuje na svém záměru, který jak krásně pan doktor Šula ve svém sezení s Jardou Duškem říká, vyladit ten záměr tak až se mnou souzní, až se mnou rezonuje a vyvolává ve mně krásné příjemné pocity. To je pak každodenní práce klienta do další návštěvy, kdy se dolaďují další věci a opět je klientovi předávám ... A tak další klíčová témat jsou klientova samostatnost, vytrvalost a trpělivost. Cílem je, aby byl samostatný, uměl se sebou pracovat a žil naplno v radosti, zdraví, svém plném potenciálu a harmonii.

Terapie utíká jako voda a už během ní cítíte úlevu. Není to o tom, že Vás terapeut někam strká a něco za Vás dělá, ale je Vaším průvodcem a pomáhá Vám najít to klíčové co Vám brání žít tady šťastně a v harmonii, zdraví. Dochází k čištění emocí, to se mění až do struktury buněk a člověk si uvědomuje ty změny, které se během sezení dějí. 

Každý z nás je jedinečný a každý vyzařuje něco jedinečného, je dobře to v sobě objevit a cítit znovu svoji hodnotu, sebe.


K terapiím jsem se dostala v roce 2011, kdy po smrti svého snoubence jsem hledala něco, co mi pomůže, protože techniky, které jsem znala mi moc nezabíraly a ani čas, jak lidé říkali, že rány zahojí, tak ani to nefungovalo. Prošla jsem různé kurzy a techniky a dnes dokážu z toho všeho vytáhnout tu esenci a propojit to a díky tomu co jsem si sama ve svém příběhu prošla, tak je mojí prací vést klienta nejlépe jak to cítím, pomoci mu a předat to cenné i jemu. A nasměrovat ho, aby sá uměl ty věci dělat na sobě a nepotřeboval další terapie a pomoc, byl samostatný. Je hezké vidět ty proměny u klientů, kteří přicházejí, vrací se a mění své životy ...


Tato práce mě moc naplňuje a baví. A díky této terapii a taky svojí odvaze jít na dřeň věcí jsem našla zase radost a vnitřní klid, který jsem tak dlouho hledala. Smířila jsem se se smrtí mého snoubence, otce mojí dcery, odstranila spoustu bloků a programů, které jsem žila a dostala tak sílu jít dál a a znovu najít smysl a chuť žít. 


Dále miluji tanec, kterému se moc ráda věnuji. Studovala jsem i taneční kurz, lektor tance a s dětmi jsme vytvořili krásný projekt pro "Global Water Dance" v roce 2015

https://www.youtube.com/watch?v=iSlRt8URQCg

Mám ráda přírodu, vodu, plavání, miluji delfíny a věřím, že svět je krásné místo a když každý najde to dobro v sobě, že tím si tvoříme nový svět ...

Se svojí dcerou Berenikou nyní žiji v Praze a když sleduji svůj vývoj a svůj příběh, tak mi dochází, že vše zapadá do sebe jako mozaika a jsem stále víc a víc překvapená, jak dokonale fungujeme a jak je vesmír úžasný a život moc krásný.Také se zajímám o masáže a dotekové terapie. Používám aromaterapeutické oleje na masáže a také dotekovou kvantovou techniku Access Bars, která také uvolňuje a čistí vzorce, které si naše tělo v sobě nese a je to další úhel pohledu na vyladění člověka a také to při práci s klienty používám ... Baví mě objevovat svoje dary a schopnosti a pracovat s tím dál.

Téma Smrti je pro mě hodně silné a klíčové tím mým příběhem a jsou klienti, kteří přicházejí a ani netuší, že toto téma řeší. Stačí, že si v nějaké krizové traumatické události svého života něco takového pomyslím a pro mysl je to doslova signál se podle toho chovat "nechci tady žít", "už tady nechci být", "chci jít pryč", "chci za ním" - za někým, kdo zemřel, to jsou vše signály pro tělo, odejít ... a když se to začne na těle realizovat manifestovat, tak si to často v sobě ani nespojíme, že to má původ třeba 20 let zpět nebo někde dávno v dětství ... a to jsou moc zajímavé věci, kdy vlastně zjišťujeme, že jsme často byli mezi dvěma světy .... a ten návrat zpět sem je moc krásný.


Jsem vděčná, že díky paní o kterou jsem v Praze pečovala jak terapeut, tak potom i pečovatelka na 24 hodin jsem potkala oba úžasné lidi a vynikající lékaře pana doktora Jana Šulu a pana doktora Jana Vojáčka a jsem moc ráda a vděčná a je mi ctí, že s nimi mohu na tomto poli léčení pacientů spolupracovat. Je to medicína nové doby, jsou to nové možnosti nová paradigma a jsem ráda, že jsem u toho, jsem toho součástí. Jsem v srdci moc šťastná, že se to děje a bude se to stále vyvíjet a dál a dál ... 

V poslední době se mnou hodně souzní nový film Máří Magdalena ( premiéra 2018 22. března v Čechách ) a vracení se k energie ženy a očistit tak ženský princip, který mě stále vrací k postavě Marie Magdaleny, kde je pro mě hluboká síla a inspirace ....


S láskou a úctou k tomu celému procesu

vně i uvnitř nás


Hanka